МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ГІРНИЧО-БУДІВЕЛЬНОГО УЧИЛИЩА
 
     Одним із найголовніших завдань методичного кабінету Вищого професійного гірничо-будівельного училища а є надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у підвищенні їх педагогічної майстерності, у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій передового педагогічного та виробничого досвіду.
У виконанні цих завдань важливим є те, якими матеріалами забезпечений методичний кабінет, наскільки відповідають вони вимогам часу і потребам колективу. Організовуючи роботу методичного кабінету, методична служба та адміністрація училища намагається перетворити його в справжню методичну скарбницю, яка б однаковою мірою служила і викладачам, і майстрам виробничого навчання.
     Діяльність методичного кабінету узгоджується з роботою педагогічної ради, методичних комісій, та спрямована на покращення якості теоретичного і виробничого навчання учнів, зростання педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з питань методики викладання, педагогіки, психології.
     Організатором всієї роботи щодо вивчення, пропаганди і запровадження в навчально-виховний процес передового, педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій є методист Скрипник Світлана Федорівна.      
Методичний кабінет училища – центр методичної роботи, організовує роботу педагогічної ради, школи ППД, школи молодого педагогічного працівника, педагогічних та науково - практичних конференцій, семінарів, конкурсів професійної майстерності тощо.
У методкабінеті знаходяться збірки матеріалів ППД викладачів ВПГУ та досвідчених викладачів, де кожен працівник може ознайомитись та поділитись досвідом роботи. Кабінет забезпечений комп’ютером, який під’єднано до мережі Інтернет.
     Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності і зберігаються в ньому, розміщені раціонально і зручно для використання. 
У кабінеті проводяться засідання методичних комісій, засідання творчих груп, школи молодого педагогічного працівника, здійснюється самоосвіта педагогів.
У методичному кабінеті зосереджуються нормативні, інформаційні, навчально-методичні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої документації тощо. Розроблено методичні збірки відкритих уроків та позакласних заходів, виховних заходів, практичних семінарів, працює постійно діюча виставка: «На допомогу педагогічним працівникам».
     Методичний кабінет училища є своєрідною скарбницею, банком різноманітної педагогічної, методичної, інструктивної та технічної інформації.
Метою роботи методичного кабінету училища є створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників ВПГУ. 

Форми роботи методичного кабінету
Колективні форми методичної роботи:
· педагогічна рада;
· методичні комісії;
· теоретичні та практичні семінари для викладачів;
· школа молодого педагогічного працівника;
· школа передового педагогічного досвіду;
· школа майстрів виробничого навчання;
· інструктивно-методичні наради;

· педагогічні читання, тощо.
     Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, пошуку технічної та педагогічної інформації. 


Масові форми роботи: 
· методичні тижні;
· тижні (декади) методичних комісій;
· предметні тижні;
· тижні професійної майстерності;
· тижні молодих викладачів та наставників;
· конкурси професійної майстерності серед працівників.

Індивідуальні форми методичної роботи:
· консультації;
· стажування та наставництво;
· робота з педагогічними працівниками, які мають високий рівень фахової майстерності;
· огляди-конкурси навчальних кабінетів, лабораторій, уроків та позакласних заходів;
· узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх педтехнологій;

 Кабінетом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації циклових комісій, кабінетів, гуртків, індивідуальних робочих планів викладачів, підготовці питань на засідання педагогічної ради, у проведенні відкритих уроків та позакласних заходів, у підготовці матеріалів до атестації, методичних розробок викладачів тощо.

 

       Методрозробка педагогічного КВК-2014

Завантажити

Звіт про методичну роботу у 2014-2015 н.р.


Завантажити

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА 2015-2016 Н.Р.

ЗАВАНТАЖИТИ
 
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА 2017-2018н.р.
 
        Завантажити